برخی سوابق اجرایی

 • طراحی، پیاده سازی و استقرار نرم افزار متمرکز کدینگ ( نفت کد ) مناطق طبقه بندی وزارت نفت در سطح چهار شرکت اصلی (شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت ملی پالایش و پخش)
 • مشاور مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران (ایران کد) در پروژه کاتالوگینگ وزارت نفت ( نفت کد )
 • طراحی و تولید نرم افزار شناسایی و شناسه گذاری اقلام تدارکاتی (مدرسکا[۱]) مبتنی بر استانداردهای سری IDS-306 به سفارش مرکز استاندارد دفاعی ایران
 • طراحی و تولید نرم افزار شناسایی و کاتالوگ سازی اقلام برای سازمان های تولیدی و صنعتی (انجام کاتالوگینگ با روشی کاملاً منحصر به فرد و مقرون به صرفه)
 • مشاور و مجری پیاده سازی سامانه شناسایی و کاتالوگینگ اقلام در برخی شرکت های تولیدی و صنعتی (از جمله شرکت الکتروژن، شرکت آرام گستر و …)
 • مجری پروژه جمع آوری راهنماهای شناسایی اقلام فدرال[۲] (ناتو) به سفارش مرکز استاندارد دفاعی ایران
 • ترجمه و بومی سازی استانداردهای ISO 8000 ،ISO 22745 و ISO 29002 به سفارش مرکز استاندارد دفاعی ایران
 • تهیه و تدوین سری استاندارد IDS-306 (سری استاندارد نحوه طبقه بندی، شناسایی و شناسه گذاری اقلام تدارکاتی وزارت دفاع) به سفارش مرکز استاندارد دفاعی ایران
 • مشاوره، پیاده سازی و استقرار نرم افزار شناسایی و شناسه گذاری اقلام (سماپل و مدرسکا) در برخی از انبارهای سازمان های دفاعی کشور
 • اجرای پروژه شناسایی و کدگذاری اقلام دفاعی به صورت کتابخانه ای (سماپل) در برخی از سازمان های دفاعی کشور
 • اجرای پروژه ثبت قطعات وابسته (درخت سیستم (NHA[3])) ماشین آلات و تجهیزات دفاعی و مهندسی در برخی از سازمان های دفاعی کشور
 • اجرای پروژه ثبت تصاویر و نقشه های انفجاری ([۴]IPC) ماشین آلات و تجهیزات دفاعی و مهندسی در برخی از سازمان های دفاعی کشور

[۱]- معاونت دفاعی راهبری سامانه کاتالوگینگ اقلام

[۲]- FIIG

[۳]- Next Higher Assembly

[۴]- Illustrated Parts Catalog

0 Comments