نفت کد

نفت کد

یکی از بزرگترین پروژه های حوزه شناسایی و کدگذاری کالا ها ( کاتالوگینگ ) در سطح ملی، پروژه نفت کد است. در پروژه نفت کد طی توافقی که بین چهار شرکت اصلی وزارت نفت ( شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ) و مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران ( ایران کد ) منعقد گردید مقرر شد چهار شرکت مذکور کلیه اقلام در گردش انبار های خود را که دارای کد MESC تعریف شده در MESC Library مخصوص مرکز طبقه بندی همان شرکت است به پروژه معرفی نموده و از طریق فرایندی مشابه با فرایند شناسایی اقلام در ایران کد، کالاهای موجود در انبار های هر چهار شرکت در یک قالب شناسایی شده و یکپارچه سازی گردند.

ماحصل این شناسایی ایجاد یک کاتالوگ الکترونیکی برای هر کالای منحصر به فرد و اختصاص یک کد با الگوریتم کدینگ ایران کد به کاتالوگ کالا می باشد که اصطلاحاً به آن نفت کد گفته می شود.

نفت کد نیز همانند ایران کد ، یک کد ۱۶ رقمی و شامل اجزا زیر است :

 • ۷ رقم اول هر نفت کد یک کد عددی شامل کلید کد قلم است که مربوط به گره انتخاب شده از درختواره طبقه بندی ایران کد است.
 • ۵ رقم بعدی کد عضویت وزارت نفت در ایران کد می باشد که مقدار آن «۵۵۵۵۵» است.
 • ۴ رقم آخر هر نفت کد نیز سریال قلم در کلید کد انتخاب شده است. این سریال در بسیاری از کلید کد ها عددی است ولی در برخی از کلید کد ها به علت پر شدن سریال عددی از حروف نیز استفاده شده است. 

منافع حاصل از انجام پروژه نفت :

 • مکانیزه نمودن فرایند شناسایی و کدگذاری اقلام ( کاتالوگینگ )
 • شناسایی کدهای MESC مختلف اختصاص یافته به یک قلم کالا ( تلفیق کدهای MESC )
 • جلوگیری از اختصاص کدهای مختلف به یک قلم کالا
 • فراهم نمودن امکان شناسایی اقلام مشابه ( از نظر فرم و عملیات )
 • یکسان سازی رویه های شناسایی اقلام بین مراکز طبقه بندی
 • تسریع فرایند سفارش دهی به وندور های نفت
 • تسهیل فرایند تامین قلم کالای در انحصار یک وندور از سایر وندور ها و بومی سازی قلم کالا ( تولید داخل )
 • فراهم سازی بستری جهت به اشتراک گذاری اطلاعات قلم بین واحدهای استفاده کننده از اطلاعات قلم کالا
 • فراهم نمودن زیرساخت جهت مدیریت تنوع وندور ها ( وندور لیست نفت )
 • امکان تعیین قطعات به کار رفته در یک تجهیز و تشخیص قطعات مشترک بین دو یا چند تجهیز
 • ایجاد بستر مناسب برای پیاده سازی سیستم منبع یابی و شناسایی منابع تولید و تامین جدید برای اقلام
 • جلوگیری از اشتباهات شناسایی اقلام به واسطه این که فرآیند شناسایی با دقت و صحت و طبق منطق از پیش تعیین شده ای توسط یک سیستم مکانیزه انجام می شود
 • انتقال دانش و تخصص نحوه شناسایی اقلام از افراد خبره به سیستم
0 Comments