طبقه بندی کالا MESC

طبقه بندی کالا MESC

تاریخچه :

اولین فعالیت های صورت گرفته در ارتباط با طبقه بندی و شناسایی کالاها ( کاتالوگینگ ) مربوط به سال ۱۹۱۴ میلادی است. در آن سال شرکت شل توسط گروهی از کارشناسان اقلام خود اقدام به تهیه دستور العمل هایی با هدف راهنمایی پرسنل واحدهای عملیاتی در امر خرید و تدارکات کالا نمود.

در سال ۱۹۳۲ میلادی (دو سال بعد از اختراع تلکس) شرکت شل به منظور تسهیل در امر تبادل اطلاعات مربوط به اقلام بین کارکنان مناطق عملیاتی با دفتر مرکزی اقدام به تعریف نمودن یک کد ۷ رقمی منحصر به فرد به ازای هر یک از ماهیت های تعریف شده در سند راهنمای دستور العمل خود نمود. و پس از آن به جای استفاده از شرح کالاها در هنگام تبادل اطلاعات با استفاده از تلکس از کد اقلام استفاده می نمود.

شرکت شل نام این سیستم کدینگ را کدینگ MESC و طبقه بندی آن را طبقه بندی کالا  MESC که مخفف عبارت Material and Equipment Standards and Code ( کد و استاندارد، مواد و تجهیزات ) است قرار داد. در سال ۱۹۴۶ به جهت افزایش ظرفیت تعداد کدها و اقلام ، تعداد کاراکترهای کد MESC از ۷ به ۱۰ رقم رسید.

با توجه به آنکه طبقه بندی MESC بر حسب نیازمندیهای حوزه نفت و گاز و پتروشیمی طراحی و توسعه یافته بو با گذشت زمان توانست جای پای خود را در اکثر سازمان های حوزه نفت و گاز باز نماید، در حال حاضر طبقه بندی کالا  MESC به یکی از مهترین ابزارهای طبقه بندی و ایجاد زبان مشترک در بین شرکت های حوزه نفت و گاز تبدیل شده است. در ایران نیز با انعقاد قرارداد کنسرسیوم و تشکیل شرکت های عامل نفت ایران در مناطق نفت خیز جنوب و پالایشگاه آبادان، به منظور مدرنیزه نمودن چرخه لجستیک کالا با کمک متخصصین شرکت نفت شل هلند استفاده از طبقه بندی کالا  MESC عملیاتی گردید.

طرح توسعه طبقه بندی MESC :

طبقه بندی کالا  MESC یک طبقه بندی سه (۳) سطحی می باشد. نام و حداکثر تعداد گره هر یک از سطوح این طبقه بندی به ترتیب زیر می باشد:

  • سطح اول: گروه اصلی ( Main Group )، حداکثر صد (۱۰۰) گره
  • سطح دوم: گروه فرعی ( Sub Group )، حداکثر صد (۱۰۰) گره
  • سطح سوم: گروه فرعی دوم (گروه جزء از گروه فرعی ( Sub Sub Group )، حداکثر صد (۱۰۰) گره

در زیر اطلاعات یک گروه فرعی ( Sub Group ) به همراه تمامی زیر گروه های آن ( Sub Sub Group) برای نمونه به نمایش در آمده است :

۷۵__COCKS & VALVES

۷۵۲۵__VALVES, SCREWED, CARBON STEEL

۷۵۲۵۰۸__BALL VALVES, SCREWED NPT/API

۷۵۲۵۰۹__BALL VALVES, SCREWED NPT/API

۷۵۲۵۱۲__CHECK VALVES, SCREWED NPT/API

۷۵۲۵۱۴__CHECK VALVES, ANGLE, SCREWED NPT/API

۷۵۲۵۱۶__GATE VALVES, SCREWED NPT/API

۷۵۲۵۱۸__GLOBE VALVES, SCREWED NPT/API

۷۵۲۵۲۰__GLOBE VALVES, ANGLE, SCREWED NPT/API

۷۵۲۵۲۲__GLOBE VALVES, CROSS, SCREWED NPT/API

۷۵۲۵۲۴__NEEDLE VALVES, SCREWED NPT/API

۷۵۲۵۲۶__NEEDLE VALVES, ANGLE, SCREWED NPT/API

۷۵۲۵۲۷__NEEDLE VALVES, 3-WAY 4-WAY

۷۵۲۵۲۸__NEEDLE VALVES (NOS)

۷۵۲۵۳۰__PLUG VALVES, LUBRICATED, SCREWED NPT/API

۷۵۲۵۶۸__GLOBE VALVES, SCREWED, DIN

۷۵۲۵۷۰__GLOBE VALVES, ANGLE, SCREWED, DIN

۷۵۲۵۸۰__PLUG VALVES, SCREWED, DIN

۷۵۲۵۹۵__MECHANICAL LIFT PLUG VALVES, SCREWED NPT/API

0 Comments