مشاوره و اجرای کدینگ
ارسال شده توسط:تاریخ:داده آرا | ۰۸-۱۹-۱۳۹۵
همواره برای سازمان ها تغییر نظام کدینگ سازمانی و نحوه جایگزینی کدهای جدید با کدهای موجود امری چالش برانگیز بوده است. پای هزینه های (مالی، انسانی و زمانی) این تغییر نیز که به میان می آید خیلی از سازمان ها عطایش را به لقایش می بخشند و به ناچار با وضع موجود کنار می آیند. حدود یک قرن از عمر کاتالوگینگ و نزدیک به 80 سال از عمر کدینگ در صنعت دنیا می گذرد. فعالیت های انجام شده پیرامون این موضوع در سازمان های بزرگ نظامی و صنعتی موجب گشت…
متن کامل
0 Comments
نرم افزار کدینگ
ارسال شده توسط:تاریخ:داده آرا | ۰۸-۰۶-۱۳۹۵
نرم افزار کدینگ کالا ابزاری جهت تسهیل فرایند شناسایی ، طبقه بندی و کدینگ ( کاتالوگینگ ) کالا های موجود در انبارهای سازمان است. این نرم افزار برای سازمان هایی با نیازمندی های زیر تهیه شده و کاربرد دارد : سازمان هایی که نیاز به یک فرهنگ واژگان از نام ها و توصیف های مربوط به کالا دارند. سازمان هایی که از چندگانگی کدها و نام های مربوط به یک کالا در انبار خود رنج می ­برند و همواره برای شناسایی ، طبقه بندی و کدگذاری کالاهای خود دچار مشکل…
متن کامل
0 Comments