آموزش

اگر در سازمان شما تنوع بالایی از اقلام تدارکاتی وجود دارد به طور حتم روزانه با مشکلاتی مشابه موارد زیر برخورد دارید :

  • سازمان با تعداد زیادی کد کالا در انبار مواجه هست در حالی که به طور تجربی می داند بسیاری از آن ها زائد بوده و اشاره به کالاهای یکسانی دارد (وجود چند کد برای یک کالا).
  • کالایی در انبار وجود دارد اما کاربران از طریق نرم افزارهای مربوطه قادر به یافتن آن نیستند.
  • به طور متناوب سازمان در حال خرید اقلامی است که مشابه­ اش در انبار وجود دارد اما کاربران قادر به شناسایی آن برای جایگزین کردنش با قلم در حال خرید نیستند.
  • برای کالاهای انحصاری سازمان قادر به شناسایی و تامین اقلام از تولیدکنندگان بالقوه نیست. زیرا نمی تواند دقیقا به آنها بگویید چه می خواهد.
  • به واسطه نبود روالی مشخص در توصیف اقلام، سازمان شاهد آن است که یک گروه از اقلام مشخص دارای نام و توصیف­ های مختلفی هستند.
  • به علت وجود ابهامات و چندگانگی ­های اطلاعاتی اطمینان کاملی به صحت و دقت گزارش­ه ای مربوط به اقلام تدارکاتی وجود ندارد.

موارد ذکر شده تنها نمونه­ هایی از مشکلاتی است که سازمان­ ها به واسطه بی­ کیفیتی اطلاعات اقلام تدارکاتی­ شان بدان دچارند. از این رو مجموعه داده آرا بر آن شد تا با برگزاری دوره های آموزشی کدینگ (کاتالوگینگ) اقلام گامی در راستای افزایش دانش سازمان های ایرانی در حوزه «مدیریت داده های اصلی اقلام تدارکاتی» بردارد. به طور عام واحدهایی مانند انبار، نگهداری و تعمیرات، اموال داری، مهندسی و تولید، خرید و تدارکات و به طور خاص کارگروهی که وظیفه کدینگ کالاها در سازمان ها را برعهده دارند مخاطبان این دوره آموزشی هستند. سرفصل های این دوره آموزش به شرح زیر است :

0 Comments